Twitter
RSS

Статистика за САЩНаселението на САЩ е около 250 милиона.

Ето я и самата статистика:

За една година:
- 27, 000 граждани на САЩ се самоубиват.
- 26, 000 умират от домашни злополуки.
- 23, 000 стават жертви на убийци.
- 85, 000 се осакатяват и раняват от огнестрелни оръжия.


- 38, 000 от тях умират.
- 13, 000, 000 стават жертви на престъпления, включително нападения, изнасилвания, въоръжен грабеж, кражби с взлом и др.
- 135, 000 деца ходят на училище с пистолети.
- 5, 500, 000 хора са арестуваните за година (без да се броят предизвикалите пътни катастрофи).
- 125, 000 умират преждевременно от алкохолизъм.
- 473, 000 умират преждевременно от болести, свързани с тютюнопушенето;
53, 000 от тях не са пушачи.
- 6, 500, 000 ползват редовно хероин, кокаин, крек, спийд, РСР или някакъв друг наркотик.
- 5, 000 + умират от неоторизирано ползване на лекарства – тоест, в резултат на самолечение. Хиляди страдат от сериозни заболявания.
- 1, 000 + умират от вдишване на химикали, ползвани в домакинствата и съхранявани под кухненските умивалници. Около 20 % от децата в училищна възраст са вдишвали токсични вещества. Хиляди страдат от необратими неврологични увреждания.
- 31, 450, 000 ползват марихуана; 3, 000, 000 от тях са пристрастени.
- 37, 000, 000 или един на всеки шест жители на САЩ (главно жени) редовно прибягват до лекарства за емоционален контрол. Към това ги тласкат “лекарите”, получаващи комисионни от доставчиците, фармацевтичните компании: печалбите са огромни.
- 2, 000, 000 хора извън какъвто и да било медицински отчет получават силни лекарства, контролиращи поведението, известни като “химически усмирителни ризи”.
- 5, 000 умират в резултат на психоактивно лекарствено “лечение”.
- 200, 000 се подлагат на лечение с електрошок, което уврежда мозъка и нервната система.
- От 600 до 1000 души се подлагат на лоботомия, най-вече жени. (“Лоботомия” се нарича оперативното прерязване на връзките между челния лоб на мозъка и таламуса . – Б. пр.)
- 25, 000, 000 или един на всеки десет граждани на САЩ се обръщат за помощ към психиатрични, психотерапевтични или медицински източници за разрешаване на ментални и емоционални проблеми – на стойност над 4 милиарда щатски долара годишно.
- 6, 800, 000 търсят помощ за решаване на емоционални проблеми от свещеници, социални агенции, социални съветници. Общо около 80, 000, 000 търсят някакъв вид психологически съвет в живота си.
- 1, 300, 000 страдат от някакъв вид увреждане, свързано с преминало болнично лечение.
- 2, 000, 000 се подлагат на ненужна хирургическа намеса; 10, 000 от тях умират.
- 180, 000 умират от отрицателни реакции на всички видове медицински лечения, още повече умират при самолетни и автомобилни катастрофи – общо.
- 14, 000 + умират в резултат на приемане на свръхдози от лекарства, предписани от “лекуващите” ги “лекари”.
- 45, 000 умират при автомобилни катастрофи. Въпреки това се произвеждат все повече и повече коли и се строят все повече и повече магистрали, а много по-безопасните форми на масов транспорт – железопътен и автобусен – целенасочено и планомерно се затриват.
- 1, 800, 000 стават жертви на нефатални наранявания в автомобилни катастрофи – 150, 000 от тях остават инвалиди.
- 126, 000 деца се раждат със сериозни дефекти в резултат на недостатъчни грижи по време на бременността, недохранване, отровена околна среда или наркозависимост на майките.
- 2, 900, 000 деца са документирано жертви на небрежно отношение със сериозни последствия или насилие, включително физическо мъчение и преднамерено лишаване от храна.
- 5, 000 деца се убиват от родители или баби и дядовци.
- 30, 000 + деца се превръщат във физически инвалиди в резултат на насилие или небрежно отношение. Всяка година насилието над деца в Съединените щати поразява много повече деца отколкото левкемията, автомобилните катастрофи и заразните болести общо. С нарастването на безработицата, случаите на насилие над деца от страна на безработни родители се увеличават драматично.
- 1, 000, 000 деца бягат от семействата главно заради насилие, упражнявано върху тях от родителите им или други възрастни – включително сексуално насилие. От големия брой деца сред избягалите, насилени сексуално, 83% идват от бели семейства.
- 150, 000 деца се документират като “изчезнали”.
- 50, 000 от тях просто се изпаряват. Възрастта им е в диапазона от една година до 14-15-годишни. Според “Ню Йорк Таймс”: “Някои от тях са мъртви – може би половината от децата, погребвани годишно с условните имена “Джон” или “Джейн”, са неидентифицирани трупове.
- 900, 000 деца – някои от тях едва 7-годишни – са обхванати от системата на детския труд в Съединените щати. Те работят като нископлатени ратаи, миячи на чинии, перачи и прислуга по 10 часа на ден в нарушение на трудовите норми за детски труд.
- От 2, 000, 000 до 4, 000, 000 жени страдат от домашно насилие. То е най-голямата причина за наранявания и втората по ред причина за преждевременната смърт на жените от Съединените щати.
- 700, 000 жени се изнасилват – по една на всеки 45 секунди!
- 5, 000, 000 работници са годишните жертви на трудови злополуки.
- 150, 000 от тях остават инвалиди за цял живот – осакатени, парализирани, с увредено зрение или слух, стерилни.
- 100, 000 се разболяват сериозно от болести, свързани с работата им, включително табакоза, силикоза, рак и туберкулоза.
- 14, 000 са убитите на работното си място; 90 % от тях са мъже.
- 100, 000 умират преждевременно от болести, свързани с работата им.
- 60, 000 умират, убити от отровни замърсители на околната среда или замърсители и вредни вещества, включени в храната или намиращи се във водата и въздуха.
- 4, 000 умират след консумация на заразено месо.

Comments (2)

Хубава статистика! може да се извлекат много изводи.... накъде вървим и ние.
Напомня ми на това Sepuko 6 De Niro e drug

40% от американците не знаят, че слънцето е звезда :)

Публикуване на коментар