Twitter
RSS

Защо сме щастливи?

В този клип Дан Гилбърт, автор на книгата "Предпятствия пред щастието", ни дава ясна представа за щастието. Той казва, че сме нещастни когато не получаваме това, което искаме, но можем да бъдем щастливи дори и нещата да не са се развили по план.

Comments (0)

Публикуване на коментар