Twitter
RSS

Форумът Developix.net създаде онлайн курсове по Affiliate маркетинг

Курс, създаден на разбираем език, може да обогати познанията на интернет маркетинг специалистите

Developix.net, тематичен форум за изграждане на уеб сайтове и тяхното маркетиране през интернет, обяви записването за безплатен Affiliate marketing курс, който ще се проведе онлайн под формата на e-mail абонамент, като за обратна връзка се използва самият форум. Този тип обучение предлага гъвкавост на времето, подобрена комуникация между обучаващият и обучаваният, както и възможност за преглеждане на архивни теми, което при едно живо обучение не е възможно.

Написан на достъпен език, курсът дава възможност за обогатяване на знанията в интернет маркетинг сферата, както и придобиване на нови такива. Аудиторията на курса са:

- Интернет маркетинг специалисти

- Уеб мастъри ( потребители, притежаващи собствени сайтове )

- Потребители, желаещи да работят от вкъщи

В партньорство с Affiliate програмата Crocmint, курса предлага преференциални условия за своите потребители, гарантиращи им висока конверсия на потенциални клиенти и по – висок процент комисионна от реализираните продажби.

Курсът е двадесет дневен, стартира на 1 септември 2009 г., като след всяка статия има практическа част. Засягат се теми като Search Engine Optimization, Pay per click реклама, популяризация чрез социални мрежи като Facebook, Twitter, Digg.com както и други интересни похвати, познати от интернет маркетинга.

Записването става на адрес:

http://developix.net/affiliate-course/?ref=pr

и е напълно безплатно.

Повече за Developix.net: Developix.net e създаден с идея да централизира цялата информация от създаването на един сайт до неговото маркетиране. Съдържа съвети не само за блогване, оптимизация за търсачки и money making, но и интернет маркетинг, съвети за изграждане на общества около вашият сайт, начини и инструменти за маркетиране на вашите продукти/услуги/сайтове, както и интернет реклама.

Източник: tarsenevinternet.com


Comments (0)

Публикуване на коментар